ZMLUVY Púchov servis s . r. o.Register zmlúv firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloZmluvná stranaNázovPredmetCena bez DPHDátum účinnostiDátum ukončenia
  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o nájme dopravného prostriedku Zmluva o nájme dopravného prostriedku PU 296BE 12,00 EUR 25.4.2021 na neurčito
  FIM plus, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb   16.4.2021  
  Mitter Pavel Kúpna zmluva  Kúpna zmluva - Citroen  7 500,00 EUR 15.2.2021 po zaplatení
  NAM SLovakia s.r.o. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI 95,00 EUR 11.2.2021  
  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku PU296BE Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku PU296BE   30.1.2021 28.2.2021
ZMLU21014 MERTOP, s.r.o. Rámcová dohoa o dodávke vodoinštalačného, kúrenárskeho a elektroinštalačného materiálu pre potreby údržby KOST č. 11/2021 Rámcová dohoa o dodávke vodoinštalačného, kúrenárskeho a elektroinštalačného materiálu pre potreby údržby KOST č. 11/2021   23.1.2021 31.12.2021
ZMLU21013 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 9/2021 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 9/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21012 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - UPRATOVANIE Zmluva o poskytovaní služieb - UPRATOVANIE 650,16 EUR 14.1.2021 31.12.2028
ZMLU21011 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 8/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 8/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21010 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 2/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 2/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21009 DISPO-M s,r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 7/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 7/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21008 DISPO-M s,r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 1/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 1/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21007 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 6/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 6/2021   13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21006 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 5/2021 Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 5/2021   13.1.2021

31.12.2021

ZMLU21005 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 3/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 3/2021   13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21004 MsBP Servis, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY0 252,00 EUR 13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21003 Migret, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného,kurenárského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 12/2021 Rámcová dohoda o dodávke, vodoinštalačného, kurenáreského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 12/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU21002 DINOSTAV, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č. 10/2021 Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č. 10/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU21001 PROTRADE s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 4/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 4/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU20056 Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby 1 898,00 EUR 6.1.2021 31.12.2021
ZMLU20055 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2018/01/001 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2018/01/001 110,71 EUR  6.1.2021 na neurčito
ZMLU20054 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o podnájme NP Zmluva o podnájme NP 1 955,00 EUR 1.1.2021 na neurčito
ZMLU20053 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby 3 200,00 EUR + cenník 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20052 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Revízie tlakových zariadení Zmluva o poskytovaní služieb - Revízie tlakových zariadení 1 200,00 EUR 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20051 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby - Údržba a servis energetických zariadení Zmluva o poskytovaní údržby - Údržba a servis energetických zariadení cenník 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20050 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - Udržiavanie KOST Zmluva o poskytovaní služby - Udržiavanie KOST 700,00 EUR 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20049 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby  Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby  4 415,00 EUR 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20048 ALLIANZ Slov.poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov - SZVT, č. PZ 511079952 Zmena č. 26 - VB a NP v BD   1.1.2021 na neurčito
ZMLU20047 ALLIANZ Slov.poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov - SZVT, č. PZ 511107695 Zmena č. 6 - Púchov servis s.r.o.   1.1.2021 na neučito 
ZMLU20046 MG ODPADY, s.r.o. Odpadové hospodárstvo Zml.č. O2020112703001 Zmluva o poskytovaní služieb - OH 550,00 EUR 27.11.2020 na neurčito
ZMLU20045 Podnik technických služieb mesta s.r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva Zmluva o poskytovaní služieb podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva 1 750,00 EUR 1.11.2020 31.12.2020
ZMLU20037 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva  85,48 EUR 13.10.2020 po zaplatení
ZMLU20040 Púchov servis s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere   13.10.2020 31.12.2022
ZMLU20042 Obec Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou Ramcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20041 ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŚ Lysá pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20039 Obec Záriečie Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20038 Obec Lazy pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20036 Obec Lúky Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v objektoch KD a MŠ Lúky Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v KD a MŠ Lúky   1.10.2020 na neurčito
ZMLU20032 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 661,07 EUR 30.9.2020 po zaplatení
1/09/2020 MESTKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu 100,00 EUR 25.9.2020 31.8.2024
24875 Business Lease Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - Mercedes VITO Kúpna zmluva - Mercedes VITO 14 200,00 EUR s DPH 13.7.2020  
ZIN/20/05307 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva   7.7.2020  
UZF/20/10453 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere Zmluva o spotrebnom úvere  11 360,00 EUR s DPH 7.7.2020  
ZMLU20023 MŠK Púchov, s.r.o. Dohoda o urovnaní Dohoda o urovnaní 7 000,00 EUR 21.5.2020 4.6.2020
ZMLU20022 Štrbáková Tatiana Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   15.5.2020 na neurčito
ZMLU20019 MŠ Chmelinec Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   1.5.2020 na neurčito
2017/007_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby 252,00 EUR 30.4.2020 na neurčito
ZMLU20017 MŠ Požiarna 1291 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   30.4.2020 na neurčito
ZMLU20016 Finlegal services, s.r.o. Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok  Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok   17.1.2020 na neurčito
N09477/00000 NAM Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI 192,00 EUR   14.2.2020 na neurčito
ZMLU20014 ČSOB, a.s. Zmluva o akceptáciíi platobných kariet Zmluva o akceptácii platobných kariet   5.2.2020 na neurčito
ZMLU20012 Alena Kapralčíková Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb 290,00 EUR  4.2.2020 7.2.2020
ZMLU20011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 402,17 EUR 1.2.2020  
ZMLU20010 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 475,25 EUR 1.2.2020  
8/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020   1.2.2020 31.12.2020
4/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020 Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020   1.2.2020 31.12.2020
3/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020 Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020   1.2.2020 31.12.2020
7/2020 DISPO-M s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020   23.1.2020 31.12.2020
2/2020 MERTOP, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020   22.1.2020 31.12.2020
6/2020 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020   17.1.2020 31.12.2020
1/2020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020   17.1.2020 31.12.2020
5/2020 DINOSTAV, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu            č.5/2020 Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č.5/2020   14.1.2020 31.12.2020
2018/01/002_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002   1.1.2020 na neurčito 
2018/01/001_Dodatok č. 2 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 99,10 EUR 1.1.2020 na neurčito
2019/014 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby   1.1.2020 31.12.2020
2019/013 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení   1.1.2020 31.12.2020
2019/012 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení 1000,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST 700,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/010 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby 5781,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
ZMLU19030 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19029 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb     31.12.2019
ZMLU19028 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19027 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby     31.12.2019
ZMLU19026 Business Lease Slovakia s.r.o. Rámcová zmluva o nájme  Rámcová zmluva o nájme   18.11.2019  
ZMLU19025 Business Lease Slovakia s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností Zmluva o prevode práv a povinností   18.11.2019  
ZMLU19024 GAJOS, s.r.o. Mandátna zmluva Mandátna zmluva - bezpečnostná služba 190,00 EUR  20.09.2019 na neurčito
ZMLU19023 Mesto Púchov Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice 41 797,46 EUR  03.10.2019  
821197/2019 Ticket Service, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb   01.10.2019 30.9.2021
ZMLU19021 AK JUDr. Gelatka, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora 120,00 EUR 09.09.2019 na neurčito
  Michal Kočner Zmluva o výkone funkcie konateľa Zmluva o výkone funkcie konateľa   01.09.2019 na neurčito
ZMLU19020 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby  Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby   31.07.2019 31.8.2019
ZMLU19019 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku Dodatok č.1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku   31.07.2019 14.9.2019
ZMLU19018  Mesto Púchov Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie  Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie 13 381,31 EUR 12.07.2019 9.8.2019