Púchov servis s. r. o., Púchov - správa budov a optimalizácia a znižovanie prevádzkových nákladov v oblasti údržby a energetickej náročnosti budov


 

HAVARIJNÉ ČÍSLA - v prípade , že došlo k havarijnej udalosti volajte prosím NON STOP na tel. číslo:

+421 (42) 46 517 20     alebo      +421 915 854 996

 

Uvedené čísla treba volať v čase mimo pracovných hodín spoločnosti (poobede v sobotu, nedeľu a vo sviatok) resp. pri havarijných udalostiach hocikedy. Počas pracovnej doby treba volať na kontakty uvedené v sekcii KONTAKTY.


msbpSpoločnosť vznikla rozhodnutím jediného spoločníka, ktorým je mesto Púchov a to premenovaním spoločnosti MEDIAL IN, s.r.o. a rozšírením predmetu podnikania v roku 2017. Ako 100%-ná spoločnosť mesta je určená pre vykonávanie obslužných a servisných činností pre mestské spoločnosti a organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov s cieľom optimalizovať a najmä znížiť ich prevádzkové náklady v oblasti údržby a energetickej náročnosti. Pôvodná spoločnosť MEDIAL IN, s.r.o. vznikla rozhodnutím jediného spoločníka mesta Púchov Zakladateľskou listinou v roku 2008.


Spoločnosť poskytuje komplexné služby so zameraním na výkon správy budov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona NR SR č. 205/2014 Z.z. na základe mandátnej zmluvy.

REGISTER FAKTÚR

Register faktúr firmy Púchov servis s. r. o.
VIAC INFO

REGISTER ZMLÚV

Register zmlúv firmy Púchov servis s. r. o.
VIAC INFO

KLIENTSKE CENTRUM

Jednoducho a rýchlo môžete nahlásiť poruchu, reklamáciu, vydávame potvrdenia a vyhlásenia, zaevidujeme zmenu vlastníka bytu, podnájom bytu, vybavíte všetky služby týkajúce sa platieb, vyúčtovania, fondu opráv ...
VIAC INFO

SPRÁVA BYTOV A NP

OBCHOD

ÚDRŽBA A OPRAVY