CENNÍKY Púchov servis s.r.o.

 

Cenník prác a služieb nezahrnutých v mandátnej zmluve o výkone činnosti BD platný od 1.2.2024     

Cenník prác a služieb nezahrnutých v zmluve o výkone správy bytového domu platný od 1.2.2024     

 

Cenník prác a služieb nezahrnutých v mandátnej zmluve o výkone činnosti BD platný od 1.10.2023    

Cenník prác a služieb nezahrnutých v zmluve o výkone správy bytového domu platný od 1.10.2023     

 

Cenník prác a služieb nezahrnutých v mandátnej zmluve o výkone činnosti BD platný od 1.7.2023        

Cenník prác a služieb nezahrnutých v zmluve o výkone správy bytového domu platný od 1.7.2023