KLIENTSKE CENTRUM


Dňa 1.4.2017 začalo svoju činnosť Klientské centrum spoločnosti Púchov servis s. r. o..

Prevádzka je umiestnená v priestoroch administratívnej budovy spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. so sídlom Sedlišťská 1446/7, Púchov. Cieľom jeho sprevádzkovania bolo zabezpečenie komplexných služieb pre nájomcov i vlastníkov bytov v bytových domoch v správe sústredených na jednom mieste.

 

Prínosom tohto nového oddelenia bude najmä to, že každý klient tu bude môcť vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:
 • nahlásenie poruchy
 • podanie akejkoľvek reklamácie
 • nahliadnutie do priebežnej evidencie bytového domu a bytu
 • vydanie vyhlásenia pre prevod bytu resp. nebytového priestoru
 • iné vyhlásenie správcu resp. mandatára
 • potvrdenie o veku stavby
 • potvrdenie o výške poistného
 • zmena vlastníka bytu
 • podnájom bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania
 • platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov a nebytových priestorov

Všetky vyššie uvedené služby budú poskytnuté v rozsahu a na základe kompetencii daných vlastníkmi bytov a jednotlivými SVB a NP našej spoločnosti.

Takisto požadované poplatky za úkony stanovené v cenníku služieb budú uhrádzané priamo v klientskom centre. (Netýka sa to mesačných zálohových platieb, nedoplatkov).

 

Prevádzkové hodiny

Prevádzka klientskeho centra:


Pondelok:  
Utorok:  
Streda:  
Štvrtok:  
Piatok:  

11:15 - 14:30
nestránkový deň
7:30 - 10:30 11:15 - 16:00
nestránkový deň
6:30 - 10:30

 

+421 42 4651741

+421 42 4651742

 

Dúfame, že činnosť novootvoreného klientskeho centra bude prínosom pre našich klientov a veríme, že vzájomnou komunikáciou dospejeme k spoločnej spokojnosti.