ZMLUVY Púchov servis s . r. o.Register zmlúv firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloZmluvná stranaNázovPredmetCena bez DPHDátum účinnostiDátum ukončenia
ZMLU20037 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva  85,48 EUR 13.10.2020 po zaplatení
ZMLU20040 Púchov servis s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere   13.10.2020 31.12.2022
ZMLU20042 Obec Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou Ramcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20041 ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŚ Lysá pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20039 Obec Záriečie Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20038 Obec Lazy pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20036 Obec Lúky Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v objektoch KD a MŠ Lúky Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v KD a MŠ Lúky   1.10.2020 na neurčito
ZMLU20032 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 661,07 EUR 30.9.2020 po zaplatení
1/09/2020 MESTKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu 100,00 EUR 25.9.2020 31.8.2024
24875 Business Lease Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - Mercedes VITO Kúpna zmluva - Mercedes VITO 14 200,00 EUR s DPH 13.7.2020  
ZIN/20/05307 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva   7.7.2020  
UZF/20/10453 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere Zmluva o spotrebnom úvere  11 360,00 EUR s DPH 7.7.2020  
ZMLU20023 MŠK Púchov, s.r.o. Dohoda o urovnaní Dohoda o urovnaní 7 000,00 EUR 21.5.2020 4.6.2020
ZMLU20022 Štrbáková Tatiana Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   15.5.2020 na neurčito
ZMLU20019 MŠ Chmelinec Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   1.5.2020 na neurčito
2017/007_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby 252,00 EUR 30.4.2020 na neurčito
ZMLU20017 MŠ Požiarna 1291 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   30.4.2020 na neurčito
ZMLU20016 Finlegal services, s.r.o. Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok  Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok   17.1.2020 na neurčito
N09477/00000 NAM Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI 192,00 EUR   14.2.2020 na neurčito
ZMLU20014 ČSOB, a.s. Zmluva o akceptáciíi platobných kariet Zmluva o akceptácii platobných kariet   5.2.2020 na neurčito
ZMLU20012 Alena Kapralčíková Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb 290,00 EUR  4.2.2020 7.2.2020
ZMLU20011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 402,17 EUR 1.2.2020  
ZMLU20010 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 475,25 EUR 1.2.2020  
8/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020   1.2.2020 31.12.2020
4/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020 Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020   1.2.2020 31.12.2020
3/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020 Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020   1.2.2020 31.12.2020
7/2020 DISPO-M s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020   23.1.2020 31.12.2020
2/2020 MERTOP, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020   22.1.2020 31.12.2020
6/2020 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020   17.1.2020 31.12.2020
1/2020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020   17.1.2020 31.12.2020
5/2020 DINOSTAV, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu            č.5/2020 Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č.5/2020   14.1.2020 31.12.2020
2018/01/002_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002   1.1.2020 na neurčito 
2018/01/001_Dodatok č. 2 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 99,10 EUR 1.1.2020 na neurčito
2019/014 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby   1.1.2020 31.12.2020
2019/013 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení   1.1.2020 31.12.2020
2019/012 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení 1000,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST 700,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/010 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby 5781,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
ZMLU19030 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19029 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb     31.12.2019
ZMLU19028 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19027 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby     31.12.2019
ZMLU19026 Business Lease Slovakia s.r.o. Rámcová zmluva o nájme  Rámcová zmluva o nájme   18.11.2019  
ZMLU19025 Business Lease Slovakia s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností Zmluva o prevode práv a povinností   18.11.2019  
ZMLU19024 GAJOS, s.r.o. Mandátna zmluva Mandátna zmluva - bezpečnostná služba 190,00 EUR  20.09.2019 na neurčito
ZMLU19023 Mesto Púchov Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice 41 797,46 EUR  03.10.2019  
821197/2019 Ticket Service, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb   01.10.2019 30.9.2021
ZMLU19021 AK JUDr. Gelatka, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora 120,00 EUR 09.09.2019 na neurčito
  Michal Kočner Zmluva o výkone funkcie konateľa Zmluva o výkone funkcie konateľa   01.09.2019 na neurčito
ZMLU19020 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby  Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby   31.07.2019 31.8.2019
ZMLU19019 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku Dodatok č.1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku   31.07.2019 14.9.2019
ZMLU19018  Mesto Púchov Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie  Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie 13 381,31 EUR 12.07.2019 9.8.2019